L'Ajuntament obre la convocatòria de les beques de recerca destinades als i les estudiants del Campus Terrassa Universitària

Alumnat universitari i grups de recerca del Campus podran tenir accés a unes beques a les que el consistori destinarà enguany un total de 19.000 euros, incrementant en 3.000 euros la partida de l'any passat

Beques de recerca per a estudiants del campus Terrassa UniversitàriaL'Ajuntament de Terrassa ha obert la convocatòria de les beques de recerca per a estudiants del Campus Terrassa, uns ajuts que tenen com a objectiu apropar la ciència i la innovació a la població en general, especialment al col·lectiu de joves i dones, per tal d'afavorir la participació dels i les estudiants en l'àmbit de la recerca.

A la convocatòria d'enguany es poden presentar treballs de recerca desenvolupats per alumnat, així com investigadores i investigadors en el si de departaments o grups de recerca que desenvolupin la seva activitat en els àmbits de la ciència, la tecnologia, la salut, els mitjans audiovisuals o l'humanisme social, o altres disciplines del Campus Terrassa.

La finalitat d'aquestes beques és fomentar, reconèixer i valorar estudis inèdits que aportin noves dades i que aprofundeixin en l'anàlisi de la realitat científica, social, política, econòmica, laboral i/o cultural del territori. Aquests treballs han de contribuir al posicionament de la ciutat com a referent universitari, així com potenciar la presència femenina en la recerca i generació de coneixement.

La quantitat destinada per a aquesta convocatòria és d'un total de 19.000 euros, incrementant en 3.000 euros la partida pressupostària respecte la darrera convocatòria.

El regidor d'Universitats, Pep Forn, explica que: «Aquestes beques són un reconeixement als treballs i la recerca que realitzen els i les estudiants del Campus Universitari de Terrassa i, al mateix temps, també volen ser un incentiu més que ajudi a fer realitat les seves investigacions. Unes beques de recerca amb les que l'Ajuntament, a través del Servei d'Universitats, posa a l'abast de l'àmbit universitari una eina més que contribueixi a fomentar el treball entre les diferents escoles del campus i ajudi a connectar el món de la investigació i la recerca amb els reptes i les necessitats que planteja la societat actual».

El termini per a la presentació de les propostes de treballs de recerca s'inicia avui, 28 de juliol de 2022 i finalitzarà el 7 d'octubre.

Els criteris de valoració i les puntuacions dels treballs que es presentin són les següents:

a) Caràcter innovador del projecte (fins a 10 punts)
b) Tractament rigorós: integral, exhaustiu i complet del projecte (fins a 10 punts)
c) Generació d'idees originals rellevants, potencialment útils i d' interès social (fins a 10 punts)
d) Treball multidisciplinari presentat per grups d'estudiants de diferents escoles del campus (10 punts)
e) Treball que té per objectiu la solució d'un repte del "Catàleg de Reptes de ciutat" (5 punts) https://www.reptes.terrassa.cat
f) Utilització del llenguatge de forma no sexista ni androcèntrica (0-5 punts). Es pot consultar el Llibre d'Estil amb Perspectiva de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa: https://www.terrassa.cat/llibre-d-estil-amb-perspectiva-de-genere
g) Anàlisi de la pertinença de gènere i, si escau, justificació de l'impacte de gènere del projecte, (0-5 punts)

La valoració final del treball resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en cadascun d'aquests aspectes i les beques s'atorgaran als projectes que hagin obtingut una major puntuació.

Més informació a: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7142
Twittear Crear PDF para esta noticiamodo impresión
Posted on Thursday 28 July 2022 - 03:58:30 in Varios by Director