Noticias: Comencen els treballs d'enderroc de dos dels quatre blocs inclosos en l'última fase del Projecte d'Esponjament de Ca n'Anglada
(Categoría: Varios)
Enviada por Director
Monday 14 September 2020 - 13:15:10

Són els edificis situats als números 1 i 3 del Passatge de la Concòrdia

Plànol del projecteAvui dilluns s'han iniciat els treballs de la tercera i última fase del Projecte d'Esponjament del barri de Ca n'Anglada, iniciat l'any 2012, que contempla l'enderroc de dos dels quatre blocs previstos en aquesta etapa. En concret, es tracta dels edificis situats al Passatge de la Concòrdia, números 1 i 3, que acullen un total de 40 habitatges. El termini d'execució de les obres és de tres mesos. L'empresa és Hercal Diggers SL i el pressupost d'adjudicació és de 168.148,55 euros (IVA inclòs).

Els treballs continguts en el "Projecte d'enderroc dels blocs 3 i 4 -illa 13- de la modificació puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada, corresponent a l'edifici situat al passatge Concòrdia numero 1 i 3" també inclouen la urbanització provisional dels espais alliberats. La previsió inicial és que aquesta setmana es facin els treballs preparatoris (destapiar, fer un tancat…), que a partir del dijous, dia 17 es comenci a retirar la teulada de fibrociment i que pocs dies després comenci l'enderroc pròpiament dit.

La tercera i última fase

Per executar aquesta tercera i última fase, l'Ajuntament de Terrassa i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya van signar l'abril de 2017 un conveni urbanístic, que s'està executant en dues subfases. Inicialment, s'havia previst enderrocar aquests blocs del Passatge de la Concòrdia (Fase 3A) l'any 2019, però s'ha demorat per dificultats sobrevingudes, que han comportat els reallotjaments i la crisi sanitària de la Covid-19

Pel que fa a la Fase 3B, que afecta dos blocs dels Passatges de Previsió i Constància, s'estan portant a terme els tràmits per l'expropiació dels habitatges afectats. La previsió inicial és que es puguin enderrocar entre els anys 2021 o 2022.

En aquests 8 anys en què s'haurà executat el Projecte d'Esponjament del barri de Ca n'Anglada, s'hauran enderrocat 9 blocs amb 184 habitatges i s'hauran reallotjat 127 famílies, una tasca gestionada directament des de l'Oficina Municipal de l'Esponjament de Ca n'Anglada, situada al centre cívic de Montserrat Roig, integrada per l'Ajuntament de Terrassa i l'Institut Català del Sòl, INCASÒL, per buscar solucions consensuades als problemes que plantejaven les persones propietàries i també les residents.

La inversió total realitzada a Ca n'Anglada arribarà gairebé als 17 milions d'euros, finançats al 50% entre la Generalitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa.


Un projecte en marxa des de 2012


Els problemes en els habitatges del barri van conduir a una degradació social que va fer necessària l'actuació de l'Ajuntament i de la Generalitat. L'objectiu final del projecte d'esponjament de Ca n'Anglada és reduir la densificació d'habitants per millorar les condicions de vida, ambientals i socials. Inicialment, el projecte preveia la construcció de nous edificis a l'avinguda del Vallès per fer els reallotjaments, però la crisi econòmica ho va fer inviable i es van acollir les famílies en habitatges existents i disponibles del terme municipal de Terrassa, tan nous (a través de la Societat Municipal d'Habitatge) com de segona mà.

El projecte es va posar en marxa l'any 2012, amb la signatura d'un primer conveni urbanístic entre ambdues administracions per avançar en els reallotjaments, permetre l'enderroc de 9 edificis situats a la zona nord-est afectats per diverses tipologies, i determinar els recursos econòmics necessaris per executar la primera fase del projecte.

Els 9 blocs afectats estaven ubicats al carrer de Sant Damià 255 bis i 257 bis, Sant Cosme 198 bis (Fase 1, actual plaça del Pagès), Passatge de la Prudència 2-4 (Fase 2), Passatge de la Concòrdia 1-3 (Fase 3A), Passatge de la Previsió1 i Passatge de la Constància 2 (Fase 3B).


Execució de les fases

•Primera fase (2013-2015): Es van enderrocar 3 blocs ubicats als carrers St. Damià 255 Bis (febrer 2014), St. Damià 257 Bis (desembre 2014) i St. Cosme 198 Bis (maig 2015), amb un total de 72 habitatges. Ajuntament i Generalitat van aportar 6 milions d'euros, al 50% cadascuna de les dues administracions.

•Segona fase (2015-2017): Enderroc de 2 blocs situats al Passatge de la Prudència números 2 i 4 (Maig 2017), amb un total de 32 habitatges, així com el local comercial de l'antic mercat. Un segon conveni firmat l'any 2014 entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa va ampliar les aportacions econòmiques. Es van preveure pels anys 2015 i 2016 una inversió de 3 milions d'euros, al 50% cadascuna de les dues administracions. Aquesta dotació va permetre culminar les inversions pendents de la primera fase i executar la segona.

•Tercera i última fase (2017-2021/22): Enderroc de 4 blocs. Dins la Fase 3A són els dos emplaçats al Passatge Concòrdia 1 i 3 (setembre 2020) i, dins la Fase 3B són els ubicats al Passatge de la Previsió 1 i Passatge de la Constància 2, amb un total de 80 habitatges (previst pel 2021-22). Un tercer conveni signat el 2017 recollia una inversió de 7.500.000 €, per aquesta fase i també al 50% entre les dues administracions.

Amb l'enderroc dels dos darrers blocs corresponents a la Fase 3B, prevista per al 2021-2022, es completaran totalment les actuacions acordades al primer conveni, signat l'any 2012.

No obstant això, quedarà pendent d'executar els projectes d'urbanització definitiva dels 4 espais alliberats, pels quals caldria establir un nou conveni urbanístic entre ambdues administracions.


Esta noticia proviene de Radio Star Terrassa 100.5 Fm --- La Cultural de Terrassa
( http://www.radiostarterrassa.com/news.php?extend.7040 )