L'Ajuntament estalvia 15.000 € ens els tres primers mesos d'implantació de la notificació electrònica

Des del 15 de juny s'han fet més de 6.000 notificacions per aquesta via

logo e-NOTUMLa implantació de la notificació electrònica en determinats pagaments ha permès l'Ajuntament de Terrassa estalviar 15.000 € en els tres primers mesos de la seva implantació. El Consistori va eliminar el 15 de juliol les notificacions i comunicacions en paper relatives a pagaments de tributs i altres ingressos de dret públic (com ara multes), substituint-les per notificacions electròniques, quan van adreçades a persones obligades per llei a rebre-les per canals digitals, en especial les persones jurídiques.

Aquestes notificacions electròniques es fan a través del sistema e-NOTUM, que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya posa a disposició de tots els ens públics. Des del 15 de juliol i fins el 23 de setembre s'han realitzat prop de 6.000 notificacions per aquesta via. D'aquesta manera l'Ajuntament ha estalviat 15.000 € i ha reduït el seu impacte ambiental per la reducció de consum de paper, desplaçaments necessaris per lliurar les notificacions, etc.

El sistema e-NOTUM no només comporta avantatges per l'Administració sinó també per la ciutadania, fent possible que tothom pugi consultar les seves notificacions disponibles, gestionar rebuts pendents i cobrats, obtenir certificats i justificants de tota mena, i tot de forma gratuïta i sense necessitat de desplaçaments ni haver de gestionar documents amb suport físic. Per tot això, l'Ajuntament de Terrassa recomana el seu ús a tota la ciutadania, i no només a les persones que estan legalment obligades. Per a obtenir l'alta en el servei e-NOTUM, només cal demanar-ho dins de "La meva carpeta" a la Seu Electrònica.

L'e-NOTUM envia les notificacions a l'espai propi de cada persona a dins la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa (https://seuelectronica.terrassa.cat), conegut com "La meva carpeta". En accedir-hi, la persona usuària és redirigida al web d'e-NOTUM, on trobarà les seves notificacions. S'entendrà que la notificació s'ha realitzat quan la persona interessada o qui la representi, degudament identificades, accedeixin al document o quan hagin passat 10 dies des de la seva posada a disposició.

Per tal de facilitar-ne l'accés, l'Ajuntament envia un avís per cada notificació a l'adreça de correu o número de telèfon mòbil que prèviament s'hagi facilitat. Per això és necessari que les dades de contacte siguin les correctes. Aquestes dades es poden actualitzar a l'apartat "Dades de Contacte" de "La meva carpeta" (https://aoberta.terrassa.cat/carpeta/dadesContacte). Per accedir a la carpeta cal identificació digital, que es pot obtenir fàcilment amb l'idcat mòbil (https://idcatmobil.seu.cat).
Twittear Crear PDF para esta noticiamodo impresión
Posted on Friday 02 October 2020 - 21:29:37 in Varios by Director