Terrassa presideix la nova Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP)

Un total de 74 municipis i quatre entitats han participat avui en l'acte de constitució de la nova entitat, que ha tingut lloc a l'Ajuntament de Terrassa

Terrassa presideix des d'avui la nova Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP), que té per objectiu impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos. La presidència de l'AMEP l'ocupa el regidor d'Urbanisme, Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, que és la persona designada pel Ple municipal per representar l'Ajuntament de Terrassa a l'entitat. La vicepresidència recau en l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijoan; la secretaria, en el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia i la tresoreria en la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Marta Jofre.

El regidor el regidor d'Urbanisme, Sostenibilitat i Energia, com a nou president de l'AMEP, Carles Caballero, ha destacat que «els municipis i la societat civil, units, som molt més forts. I haurem de ser molt forts si volem assolir els objectius que ens hem plantejat a l'AMEP, com són impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, de les que depèn, en bona mesura, la transició energètica cap a un model just, democràtic i sostenible». En la roda de premsa de presentació de la constitució de l'AMEP, celebrada aquest matí a l'Ajuntament de Terrassa, Caballero ha explicat que «els municipis, les empreses locals, les entitats i la ciutadania, no podem continuar sent mers espectadors-consumidors i deixar que els grans oligopolis energètics pilotin i comandin la transició. Si no intervenim, anem de cap a un escenari de generació d'energia centralitzada en grans plantes productores, situades en regions concretes del territori. Podem seguir observant com les grans empreses del sector pressionen a l'Estat per mantenir una regulació normativa que els és molt lucrativa, amb peatges que invaliden el que diu la normativa europea i que fan inviable la sobirania energètica de la ciutadania i les empreses».

Els representants de 74 municipis, que sumen un total de gairebé tres milions d'habitants, gairebé un 40% de la població catalana, i quatre entitats, han participat en l'acte de constitució de la nova associació AMEP celebrat avui a través d'una plataforma virtual. En primer lloc, s'ha constituït l'entitat, s'han aprovat els estatuts, s'han designat els municipis i entitats que ocuparan els càrrecs i els vocals que també formen part la comissió executiva. També s'ha acordat iniciar els tràmits necessaris per inscriure l'AMEP al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Finalitzat aquest primer acte de constitució, s'ha constituït l'Assemblea General i s'han aprovat el Pla d'actuació, el pressupost i les quotes ordinàries per l'any 2021, i l'adhesió de la Xarxa de Pobles i Ciutats per a la sostenibilitat com a membre col·laborador de l'AMEP.Pla d'actuació, pressupost i quotes per 2021

Les quatre línies estratègiques definides en el pla d'actuació són: impulsar la gestió administrativa de l'entitat; definir el seu model de governança; promoure la incorporació de més municipis i entitats, com també la difusió de l'AMEP entre la ciutadania, els agents socials econòmics i les administracions per generar un debat públic sobre la transició energètica i, en particular, sobre la regulació, la titularitat i la gestió de la xarxa de distribució de l'electricitat.

Aquestes pla de treball s'emmarca dins els principals objectius i finalitats de l'AMEP, com són:

-Difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica
-Desenvolupar accions per impulsar una transició cap a un model energètic just, democràtic i sostenible
-Intercanviar coneixements i experiències
-Promoure la col·laboració entre municipis, ajudar-los
-Interactuar conjuntament amb administracions i altres organitzacions

Les actuacions que podria fer l'AMEP per assolir els objectius, d'acord amb els Estatuts, son:

-Crear un marc de treball, de col·laboració i debat amb els municipis
-Organitzar jornades, seminaris i cursos
-Promoure iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca
*Participar en xarxes nacionals, estatals i internacionals
-Incidir en polítiques públiques relatives a l'energia

El pressupost serà de caràcter anual, coincidint amb l'any natural, llevat d'aquest 2021 en què començarà el dia de l'acte de constitució. Els municipis i entitats participants contribuiran amb quotes ordinàries, fixades en funció del nombre d'habitants i que oscil·laran entre un mínim de 150 euros i un màxim de 15.000 euros.Desenvolupament del procés

Terrassa ha liderat la seva constitució perquè defensa el canvi en el model energètic actual, que genera grans costos ambientals, socials, econòmics i de salut, en un context d'emergència climàtica que cal modificar per anar cap a una transició energètica que requereix d'una profunda reforma del model de distribució de l'energia elèctrica, i on els ajuntaments són parts fonamentals.

Per aquest motiu, l'any 2020 Terrassa va assumir els treballs reparatoris per a la seva creació, impulsant-la, i assessorant els municipis interessats. En coherència amb aquest lideratge, Terrassa ha assumint la presidència de l'Associació i aportarà a part de la quota corresponent, la infraestructura i els recursos tècnics i humans necessaris fins que d'aquí uns mesos, l'AMEP vagi adquirint els seus propis.

El primer pas va ser elaborar un protocol per regular el marc de col·laboració entre els 47 ajuntaments i 2 entitats que van rubricar el document el juliol de 2020, entre els quals figuraven els de les quatre capitals catalanes, on es recollia crear una xarxa de municipis i entitats compromesos amb la gestió pública de l'energia. Durant el segon semestre de 2020, els plens municipals dels ajuntaments adherits van aprovar els estatuts de l'AMEP.Perquè una Associació de Municipis per l'Energia Pública?

La Unió Europea (UE) ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició energètica amb uns objectius concrets pels anys 2030 i 2050, on ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen molt a dir. En aquest context, els ajuntaments tenen un paper fonamental per liderar aquesta transició, reforçant el seu paper de productors d'energies renovables, tenint capacitat d'intervenció en el mercat i participant en la distribució, i comercialització, d'energia verda per aconseguir, també, posar fi amb la situació d'oligopoli que ha provocat els preus elevats de les tarifes elèctriques. Per aconseguir-ho, és important adoptar mesures que afavoreixin la municipalització de les xarxes d'electricitat, com es fa en altres països d'Europa, afrontant canvis estructurals que permetin a les administracions públiques participar en les activitats de transport d'energia i en l'operació de tot el sistema.

És per això que Terrassa ha liderat la creació d'una Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, una entitat sense ànim de lucre que té per objectius difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica i donar suport als municipis que es vulguin sumar. També desenvoluparà accions per impulsar una transició cap a un model energètic just, democràtic i sostenible.Terrassa com a ciutat promotora

En els darrers anys, Terrassa s'ha convertit en un referent pel que fa a la municipalització del servei d'abastament d'aigua; en la lluita contra la pobresa energètica i en la reprovació de les decisions d'Endesa contra les famílies més vulnerables. Pel que fa a l'aigua, l'Ajuntament gestiona, des del 10 de desembre de 2018, el servei públic d'abastament i s'ha convertit en un dels municipis més grans de l'Estat que ha apostat per la municipalització.

D'altra banda, el Consistori va aprovar als plens municipals de setembre de 2019 i gener de 2020, respectivament, la «Declaració de l'emergència climàtica i ambiental al municipi de Terrassa», i la «Subscripció dels objectius de la Unió Europea per l'any 2030 de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent i d'esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic». Finalment, al setembre de 2019 una quarantena de municipis van signar la «Declaració de Terrassa» on els ajuntaments signants afirmaven no tolerar que s'amenacin els drets bàsics a persones protegides per la legalitat actual.
Twittear Crear PDF para esta noticiamodo impresión
Posted on Tuesday 23 February 2021 - 10:41:38 in Varios by Director