L'Ajuntament executarà obres per a la millora de l'accessibilitat i la seguretat viària a deu cruïlles

Els treballs, amb una inversió de més de 209.000 euros, s'han iniciat aquesta setmana i finalitzaran a principis de setembre

Amb l'objectiu de continuar millorant l'accessibilitat i la seguretat viària en l'espai públic, l'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana un total de deu obres en diverses cruïlles de la ciutat. Es tracta d'actuacions incloses en un projecte que recull les incidències i demandes fetes tan per ciutadans, a títol individual, com per associacions. El pla d'obres contempla fer treballs d'eliminació dels desnivells actuals dels paviments, ampliacions de voreres i també la construcció de plataformes elevades. Està previst que aquests treballs s'acabin a principis del mes de setembre.

En concret, s'efectuaran treballs d'adaptació a la normativa d'accessibilitat vigent als passos situats a les següents cruïlles:

-Carrer d'Estanislau Figueras amb Pau Marsal

En aquest cas s'ampliaran les quatre voreres en forma d'orella i es recollirà l'aparcament existent. A més, en aquest espais es construiran nous escocells per a futures plantacions quan es donin les condicions adequades.

-Carrer de Germà Joaquim, 37

Es farà un nou pas elevat davant de la Biblioteca i s'executarà també una ampliació de vorera, que comptarà amb la construcció d'un nou escocell per a vegetació.

-Carrer d'Antoninus Pius amb Nicolau Talló

Es durà a terme una petita ampliació de vorera en forma d'orella i es faran nous passos adaptats tipus barca.

-Carrer de Salmerón amb Rovira Brusi

S'executarà una ampliació de vorera longitudinal al carrer de Salmerón per millorar-ne l'accessibilitat i es construirà un nou escocell. A la cantonada amb el carrer de Rovira Brusi es construirà un pas adaptat tipus barca.

-Carrer de Sierra Nevada, 24

En aquest vial es construirà un nou pas elevat.

L'empresa contractista d'aquest lot de cinc obres és Asfaltats Riba i el cost de les execucions és de 95.861,35 euros (IVA inclòs).

-Carrer de Miquel Servet amb Mare de Déu del Pilar i de Marinel·lo Bosch

S'executarà una ampliació de vorera a lquatre cruïlles i es farà un pas adaptat tipus barca. A més, es construiran nous escocells per a futures plantacions.

-Carrer de Concepció Arenal amb Àngel Guimerà

Es farà un nou pas de vianants. També s'executarà l'ampliació de vorera al carrer d'Àngel Guimerà i es faran a la resta de cantonades passos adaptats tipus barca.

-Carrer del Bruc amb Pi i Margall

Aquesta obra consistirà en fer una petita ampliació de vorera a la cantonada.

-Carrer d'Ullastrell amb Mossèn Tatcher

Es duran a terme dos passos elevats al carrer d'Ullastrell, mentre que al carrer de Mossèn Tatcher es farà una ampliació de vorera recollint l'aparcament existent i es construiran dos nous passos adaptats. A més, també s'hi farà un nou escocell per a vegetació.

-Carrer de Sant Cugat amb Mossèn Tatcher

Es farà un pas elevat al carrer de Sant Cugat i al carrer de Mossèn Tatcher es farà una ampliació de vorera recollint l'aparcament existent i es construiran dos nous passos adaptats. A més, també s'hi farà un nou escocell per a vegetació.

Aquest lot de cinc actuacions s'ha adjudicat a l'empresa Asfaltos Barcino i té un pressupost total de 113.432,70 euros (IVA inclòs).

Afectacions al trànsit

L'objectiu de les totes les actuacions és millorar l'accessibilitat de la zones i, alhora, reduir la velocitat dels vehicles al pas per aquestes vies per millorar, d'aquesta manera, la seguretat viària.

Els treballs no afectaran al trànsit perquè es duran a terme en voreres, excepte quan s'hagi de realitzar l'asfaltat En aquesta fase el tall de circulació rodada es consensuarà amb el servei municipal de Mobilitat i la Policia Municipal per tal d'aplicar els desviaments corresponents i informar de les afectacions a la ciutadania en general i als residents de les zones afectades.

L'execució d'aquests treballs, que finalitzaran el proper setembre, s'emmarquen en l'objectiu de l'Ajuntament de facilitar la vida a les persones amb mobilitat reduïda i millorar l'accessibilitat a l'espai públic. Terrassa disposa d'un Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat, un full de ruta per a la promoció de la qualitat de vida i l'exercici dels drets de les persones amb capacitats diverses. Aquest programa contempla accions destinades a millorar l'accessibilitat en l'espai públic com, per exemple, són els accessos adaptats, les plataformes elevades, les places d'aparcament reservades en els aparcaments d'ús públic d'àmbits comercials, d'oci i de centre de treball i també els avisadors acústics a les cruïlles semaforitzades, entre d'altres.
Twittear Crear PDF para esta noticiamodo impresión
Posted on Sunday 12 July 2020 - 10:04:29 in Varios by Director