Terrassa activarà dimarts la campanya de prevenció per alt risc d'incendis forestals

L'Ajuntament arranjarà 10 camins, amb un total de 20,5 km de longitud, així com la franja perimetral dels Pinetons-Guitard (12,85 ha)

Amb l'arribada del bon temps i amb l'objectiu d'evitar incendis durant l'estiu, l'Ajuntament activarà dimarts, 15 de juny, la campanya de Prevenció d'Incendis Forestals. La campanya comença enguany amb una previsió de risc alt d'incendi forestal a la comarca i, com ja va succeir fa un any, segueix marcada per la crisi sanitària provocada per la Covid-19, motiu pel qual es demana a la població que extremi les precaucions per tal d'evitar possibles emergències per foc.

En aquest context, l'Ajuntament posarà en marxa un pla d'actuació, definit al Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, que contempla les accions a prendre en el terme forestal destinades al manteniment de camins de la xarxa bàsica de prevenció i vigilància, punts d'aigua i altres actuacions per a la preservació del medi natural; així com les campanyes de vigilància que es faran, en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa a través del servei de Protecció Civil, tant des de la Diputació de Barcelona com des de l'Associació de Voluntaris Forestals que forma part de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Terrassa.

L'època màxima de risc d'incendis va des del 15 de juny fins el 15 de setembre, si no hi ha situacions extraordinàries que la prorroguin, i és el període on s'activen més campanyes de vigilància en col·laboració i coordinació entre els serveis de l'Ajuntament i els cossos d'emergències (Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Bombers de la Generalitat) i també l'ADF, així com amb d'altres institucions com ara la Diputació de Barcelona.

El paper de l'Ajuntament de Terrassa en la campanya de prevenció d'incendis es desenvolupa d'acord amb tres línies d'actuació:

1. La construcció i el manteniment de les diferents infraestructures que poden facilitar l'acció dels equips d'emergències i minimitzar l'impacte del foc.
2. El suport als equips humans del dispositiu de vigilància.
3. La sensibilització a la població envers els riscos i les accions a dur davant un incendi forestal.

Durant el 2021, l'Ajuntament actuarà en 12,85 ha que corresponen als treballs per a l'obertura de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de Pinetons-Guitard, amb una inversió de 35.435,27 euros. Aquests treballs donen continuïtat a la tasca realitzada els darrers anys, ja que des del 2016 l'Ajuntament ha impulsat, entre d'altres actuacions, obres a franges perimetrals de les urbanitzacions de Les Fonts, Can Palet de Vista Alegre i La Font de l'Espardenyera, Can Parellada.

Enguany també s'arranjaran 10 camins que formen part de la xarxa bàsica de vigilància, amb la finalitat de garantir el seu bon estat, amb una amplada mínima de 3,5 metres que faciliti l'accés dels vehicles de vigilància i extinció, giradors i trencaaigües, així com un punt d'aigua. Les obres, subvencionades en un 80% per la Diputació de Barcelona, tenen un cost total de 25.644 euros i permetran l'adequació de 20,5 km de camins. Està previst que els treballs s'iniciïn a la tardor. En total, entre el 2020 i el 2021 s'hauran destinat 70.935,93 euros a l'arranjament de camins per a la prevenció d'incendis forestals, entre els quals s'hi troben els 19.581,93 euros- destinats a arranjar diferents punts el camí de Can Font de Gaià a Can Guitard, que havien quedat impracticables després del pas de la tempesta Glòria.


Equips humans per a la campanya del 2021

Durant l'època d'alt risc d'incendi s'accentuen les accions encaminades a la prevenció d'incendis forestals, com ara les campanyes de vigilància que es fan tant des de la Diputació de Barcelona com des de l'Associació de Voluntaris Forestals, que formen part de l'ADF de Terrassa. Ambdues campanyes es fan en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa a través del servei de Protecció Civil.

La Diputació de Barcelona, dins la campanya de prevenció d'incendis forestals, contracta un informador que fa una ruta a la zona nord de Terrassa (compartida amb Matadepera) i un altre a la zona sud (ruta compartida amb Cerdanyola, Sant Cugat i Sant Quirze). El control Vallès, situat a Torreferrusa, seu del servei de Prevenció d'Incendis Forestals, del departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, és el punt de coordinació d'aquests equips d'informadors.

L'Ajuntament dóna suport a aquesta campanya. Les seves funcions principals són informar i dissuadir als usuaris dels boscos de realitzar pràctiques de risc d'incendi forestal, com també la d'estar atents a la detecció de columnes de fum. Les seves actuacions comencen el 19 de juny, i es perllongaran fins a l'1 de setembre. El seu horari cobreix cada dia de la setmana i la franja de màxim perill d'incendi forestal.

Els Voluntaris Forestals són una entitat sense ànim de lucre integrada a l'ADF de Terrassa, que tenen com a objectius principals la defensa de la natura i la prevenció d'incendis al bosc, una actuació que realitzen durant tot l'any. A la campanya de 2021, un grup de 40 voluntaris faran guàrdies de vigilància i prevenció, especialment, els caps de setmana i els dies de màxim risc d'incendi. L'equip disposarà de tres vehicles de l'ADF, a més del de Protecció Civil i, en cas de necessitat, també podran disposar del vehicle del servei de Medi Ambient. Els Voluntaris Forestals també fan tasques relacionades amb els terrenys forestals com, per exemple, revisar l'estat dels camins i la seva accessibilitat; detectar els abocaments incontrolats, fer la desbrossada de l'entorn de les basses i controlar les pràctiques il·legals, entre altres actuacions.

L'ADF de Terrassa rep anualment de l'Ajuntament una subvenció de 12.260 euros, una partida destinada a fer front a les despeses derivades de la campanya de prevenció d'incendis i també les corresponents a obres no subvencionades per altres administracions. A més, des del servei de Protecció Civil es proporciona cobertura durant tot l'any a aquesta entitat.


Campanyes informatives i de sensibilització

Enguany s'han continuat fent actuacions per captar l'interès de les dones a fi que participin en les tasques de voluntariat relacionat amb l'ADF, com la campanya ‘L'ADF també és LILA', així com altres accions en col·laboració amb el servei de Protecció Civil. A més, tot i les dificultats per la situació de la pandèmia, durant el tercer trimestre s'han tornat a fer les xerrades de sensibilització a les escoles.

L'Ajuntament informa al seu web corporatiu de com actuar en cas d'incendi forestal i recorda les mesures d'autoprotecció a prendre (https://www.terrassa.cat/ca/com-actuar-en-cas-d-incendi-forestal). A més també, es pot consultar la informació en temps real a través de les xarxes socials, com el perfil de Twitter @trsemergencies, on també es publiquen els consells d'autoprotecció en cas de foc forestal.


Ban de Prevenció d'Incendis Forestals

La publicació el passat 15 de març del Ban de Prevenció d'Incendis Forestals per part de l'alcalde informa de la prohibició entre el 15 de juny i el 15 de setembre d'encendre cap tipus de foc en tots els terrenys forestals, així com a la franja de 500 metres que els envolta. El ban recorda també que, segons la normativa de la Generalitat de Catalunya, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre queda prohibit a tots els terrenys forestals del nostre terme municipal, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 m que els envolta, encendre foc per a qualsevol mena d'activitat; llençar objectes encesos; abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials que puguin iniciar o propagar un foc; així com també coets, globus, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc. Finalment es demanava a tota persona que advertís l'existència o inici d'un incendi forestal ho comuniqués immediatament al telèfon d'Emergències 112.

Altres prohibicions contemplades al Ban són:


• Limitar la circulació de vehicles per pistes i camins forestals. Només ho podran fer els que estiguin vinculats a les finques de la zona, a l'administració i als serveis públics.
• Establir que els terrenys utilitzats com a àrees recreatives tinguin una zona de protecció de 25 m al seu voltant i una xarxa d'hidrants al seu perímetre que estiguin separades, com a màxim 200 m una de l'altra, o bé que tinguin una reserva d'aigua.
• Prohibir, quan l'índex de perill d'incendi sigui extrem del 15 de juny al 15 de setembre, que a tots els terrenys forestals i a la franja perimetral de 500 metres es pugui encendre foc, utilitzar fogons de gas i barbacoes; fumar dins del bosc i fer qualsevol activitat d'aprofitament forestal. També s'activarà la suspensió de totes les autoritzacions.
• Mantenir les zones d'accés a les urbanitzacions situades a les zones forestals netes de vegetació, com també els camins i les cunetes. Disposar de boques d'incendi de 100 mm de diàmetre que tinguin entre elles una separació màxima de 400 m.
• Instar els titulars de línies aèries de conducció d'energia elèctrica a mantenir netes les seves zones i fer-ho també a les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques.
• Recordar els propietaris forestals la necessitat de mantenir les finques netes de vegetació i de fustes procedents de la tala d'arbres.

D'altra banda, des de l'any 2015, a Terrassa està prohibit cremar restes vegetals de manera permanent durant tot l'any, per tal de reduir el risc d'incendis i preservar els ecosistemes de l'Anella Verda, en compliment del decret d'Alcaldia del 4 de febrer de 2015. Només de forma excepcional es podran autoritzar cremes per motius fitosanitaris quan hi hagi perill d'infecció i l'autoritat competent en sanitat vegetal determini que és necessària la crema de restes sense moure-les de lloc.
Twittear Crear PDF para esta noticiamodo impresión
Posted on Monday 14 June 2021 - 17:37:59 in Varios by Director